Skip to content Skip to footer

NENECHTE SE ZMÁST, POJEM FITNESS NEZAHRNUJE POUZE CVIČENÍ NA STROJI A ZVEDÁNÍ ČINEK V POSILOVNĚ. VÝSLEDKŮ LZE DOCÍLIT I CVIČENÍM S VLASTNÍ VAHOU TĚLA. CÍLEM FITNESS JE ZVÝŠENÍ SVALOVÉ SÍLY, SNÍŽENÍ VÁHY, KOORDINACE SVALOVÉHO POHYBU, FYZICKÁ A KARDIORESPIRAČNÍ ZDATNOST, PSYCHICKÁ ODOLNOST A PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU.

Nabízím fitness zaměřené na kvalitu pohybu a optimalizaci pohybových vzorců. Inspiraci hledám ve cvičení paní Ludmily Mojžíšové, v józe a dalších zdravotně prospěšných sestavách. Cílem je posílení středu těla a vyrovnání dysbalancí.

Osobní lekce jsou zaměřené na:

  • odstranění svalových dysbalancí
  • posílení tělesného jádra
  • správné držení těla
  • správné provedení cviků
  • zlepšení fyzické kondice

Vše s vlastní vahou těla a použitím overballu, gumy a švihadla.

Jak funguje náš pohybový systém? Pohybový systém je řízen a kontrolován centrálním nervovým systémem. Změnou pohybových vzorců (vlivem nedostatečného pohybu, přetěžování nebo vlivem špatných pohybových stereotypů) dochází i ke změně práce svalů, kloubů a vazů. Pohybový systém je schopen do určité míry tyto špatné pohybové vzorce kompenzovat – hledat náhradní řešení. Jedná se však o začátek celého řetězce změň (lidské tělo funguje jako celek), který v konečném důsledku vede k bolestem. Bolest je již známka překročení “míry únosnosti” tzv. náhradních řešení. Svaly s tendencí k ochabování je nutné posilovat a svaly s tendencí ke zkrácení je nutné protahovat. Jedině tak lze zamezit vzniku svalové nerovnováhy – dysbalance. Pokud již svalová nerovnováha nastala, pak při pohybu v kloubu dochází ke změně dráhy pohybu a jeho provedení, dochází k přetěžování kloubních ploch v místech, která nejsou na takovou zátěž uzpůsobena. Dojde k jejich změnám, což se může projevit urychlením rozvoje degenerativních změn (tzv. artrózy). Dříve, než k tomu dojde, jsou svaly s narušeným programem přeprogramovány na změněné napětí a to se opět projevuje bolestmi, ať ve svalech samotných, či v místě úponu jejich šlach. Cestou nervových spojů také dochází k projekci bolesti v naprosto vzdálených místech. Místo bolesti tedy nemusí odpovídat zdroji bolesti.

Délka lekce: 60 min.

Cena jedné lekce: 500 CZK

Adresa: Škroupova 2381/16, Brno-Židenice 636 00

Objednávky na tel.: 777 574 348

Společně to zvládneme.

Těším se na Vás,

Simona Kopáčková.