Skip to content Skip to footer

Objednávka služeb

1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, emailem nebo přes rezervační systém. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel si rezervuje příslušný čas na dohodnutý termín návštěvy zákazníka. 

2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 24 hodinovým předstihem telefonicky oznámit provozovateli.

3. Zrušení objednávky

Pokud se klient z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen telefonicky informovat provozovatele o této skutečnosti s min. 24 hodinovým předstihem.

Pokud se klient nedostaví na sjednaný termín 3x po sobě, či neuhradí dlužný storno poplatek, nebude již dále objednán.

V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy, či masáž zruší těsně před příchodem, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny masáže.

Příklad: masáž v délce 60 minut – 800 CZK. Storno poplatek 400 CZK.

Do plného uhrazení storno poplatku nebude klient již dále objednáván. Po úhradě poplatku bude objednávka opět standardně přijata.

4. Předčasný příchod

Prostor masérny není přístupný v libovolnou dobu. Zákazníkům nelze garantovat, že budou přijati na masáž před řádně sjednaným termínem.

5. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník se zpožděním, může mu být masáž o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován storno poplatek za objednané masáže.

6. Odmítnutí masáže

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

7. Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
 

8. Osobní věci a cennosti

Po celou dobu masáže má zákazník své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v masérně. Jakékoliv odcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v prostorách (jedna místnost) se nachází vždy pouze zákazník a masér. Cennosti si každý bere do místnosti na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá. 

9. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobená masáží.

10. Ceník masáží

Ceník masáží je k nahlédnutí v masérně a na webových stránkách www.masazezidenice.cz.

Provozovatel – Mgr. Simona Kopáčková